Voditelj projekta: Predrag Šustar

Predrag Šustar redoviti je profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. 2003. godine doktorirao je filozofiju na Sveučilištu u Padovi (Italija), 1999. magistrirao u području filozofije, također na Sveučilištu u Padovi (Italija), a 1994. je diplomirao na području bioloških znanosti – molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područja filozofskog interesa su filozofija znanosti i filozofija biologije.

E-mail: psustar@uniri.hr

Suradnica: Zdenka Brzović

Zdenka Brzović asistentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. 2018. godine doktorirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci. 2010. godine magistrirala je filozofiju na Central European Sveučilištu u Budimpešti (Mađarska), a 2009. magistirala filozofiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Područja filozofskog interesa su filozofija znanosti i filozofija biologije. Zdenka će se u okviru projekta, s obzirom na njenu dosadašnju specijalizaciju za raspravu o prirodnim vrstama, baviti pitanjima klasifikacije u genomici i raditi na generalnoj filozofskoj teoriji funkcija u biomedicinskim znanostima.

E-mail: zbrzovic@gmail.com

Suradnik: James DiFrisco

James DiFrisco postdoktorand je na Konrad Lorenz institutu za evoluciju i spoznaju (Austrija). 2015. godine doktorirao je filozofiju na Sveučilištu u Leuvenu (Belgija), a 2011. je na istom sveučilištu magistrirao filozofiju. James će se u okviru projekta baviti pitanjem funkcionalnih vrsta i razinama selekcije, posebice fokusirajući se na odnos između hijerarhijskih razina organizacije genoma i cjelokupnog organizma.

E-mail: james.difrisco@gmail.com

Suradnik: Tomislav Domazet-Lošo

Tomislav Domazet-Lošo profesor je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu te radi na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. 2003. godine doktorirao je genetiku na Sveučilištu u Koelnu (Njemačka), a 1997. diplomirao biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tomislav će doprinijeti projektu nudeći nove materijale i informacije vezane uz njegovo istraživanje u područjima genomske filostratigrafije i otkrića mehanizma sinteze gena (de novo).

E-mail: tdomazet@irb.hr

Suradnik: Pierdaniele Giaretta

Pierdaniele Giaretta redoviti je profesor logike i filozofije znanosti na Sveučilištu u Padovi. 1974. godine doktorirao je filozofiju na Sveučilištu u Padovi. Pierdaniele će, u okviru projekta, koristiti resurse filozofske logike u analizi pouzdanosti znanstvenih argumenata, posebice primijenjeno na zaključke kojima se znanstveni rezultati iznose široj publici. Osim toga, s obzirom na njegovu stručnost u filozofiji znanosti, ponudit će i pregled različitih pristupa znanstvenom objašnjenju u biologiji i biomedicinskim znanostima.

E-mail: pierdaniele.giaretta@unipd.it

Suradnik: Philip Kitcher

Philip Kitcher redoviti je profesor na Columbia sveučilištu (New York, SAD). 1973. doktorirao je filozofiju na Princeton sveučilištu. Philip će biti uključen u istraživanje vezano za sve ciljeve projekta s obzirom na to da se radi o jednom od vodećih filozofa biologije te filozofa znanosti općenito. Posebni doprinos projektu očekuje se u području rasprave o strategijama objašnjenja u području istraživanja evolucije genoma i analizi ključnih pojmova u genomici, kao i stručnost u razumijevanju društvenih dimenzija znanosti (rasprava oko velike i male znanosti u molekularnoj biologiji).

E-mail: psk16@columbia.edu

Suradnik: Telmo Pievani

Telmo Pievani redoviti je profesor filozofije bioloških znanosti na Odsjeku za biologiju Sveučilišta u Padovi. 2001. doktorirao je na Sveučilištu u Palermu, a 1996. diplomirao filozofiju znanosti na Sveučilištu u Milanu. Telmo će primarno doprinijeti projektu u raspravi o metodama pogodnim za diseminaciju znanstvenih istraživanja, s obzirom na njegovo bogato iskustvo u razumijevanju načina na koji se evolucijska biologija može približiti široj publici. Osigurat će i širu povijesnu pozadinu kako evolucijske, tako i molekularne biologije.

E-mail: dietelmo.pievani@unipd.it; telmo.pievani@gmail.com

Suradnik: Thomas Reydon

Thomas Reydon redoviti je profesor filozofije na Institutu za filozofiju na Leibniz sveučilištu u Hannoveru (Njemačka). 2005. doktorirao je filozofiju biologije na Leiden sveučilištu (Nizozemska). Thomas će se u okviru projekta baviti pitanjem klasifikacijskih praksi u genomici te prijedlogom definicije gena koja će uzeti u obzir recentne empirijske spoznaje u genomici.

E-mail: thomas@reydon.info

Savjetnik: Igor Jurak

Igor Jurak docent je na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. 2006. godine doktorirao je na Sveučilištu u Wuerzburgu (Njemačka), a 2002. godine završio je poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu – molekularna i stanična biologija. S obzirom na to da se Igor bavi istraživanjima u području evolucije virusa i evolucije regulatornih sljedova te nekodirajuće RNA, doprinijet će projektu u razumijevanju kako virusi, zbog svoje jedinstvene biologije i ubrzane evolucije, mogu biti korišteni kao modeli za testiranje hipoteza o selekciji i evoluciji genoma.

E-mail: igor.jurak@biotech.uniri.hr

Suradnik – Doktorand: Vito Balorda

Vito Balorda doktorand je na doktorskom studiju “Filozofija i suvremenost” na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 2018. godine završio je diplomski studij filozofije i povijesti, a 2016. godine preddiplomski studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Vito će doprinijeti projektu tako što će proučavati temu znanstvenog objašnjenja u molekularnoj biologiji.

E-mail: vito.balorda@gmail.com; vito.balorda@uniri.hr; vbalorda1@ffri.hr

Suradnica – Poslijedoktorandica: Martina Blečić

Martina Blečić poslijedoktorandica je na Odsjeku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 2017. godine doktorirala je na istoimenom fakultetu, a 2010. diplomirala. Martina će doprinijeti projektu tako što će posebice razmatrati način na koji znanstvene odluke i rezultati utječu na šire javno razumijevanje funkcioniranja znanosti o živim sustavima.

E-mail: mblecic@uniri.hr; martina.blecic@gmail.com

Suradnik – Doktorand: Aleksandar V. Božić

Aleksandar V. Božić doktorand je na doktorskom studiju “Filozofija i suvremenost” na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 2020. godine završio je diplomski studij filozofije i pedagogije, a 2018. godine preddiplomski studij filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Aleksandar će se u okviru projekta baviti: 1) razmatranjem pojma života/živog, posebno u kontekstu suvremene molekularne biologije te virologije i astrobiologije; 2) istraživanjem problema demarkacije između znanosti, neznanosti i pseudoznanosti te između različitih znanosti, pored ostalog i kroz razmatranje problema oštrog razlikovanja shvaćanja znanosti kao upravljane hipotezama (hypothesis-driven) i upravljane akumulacijom podataka (data-driven).

E-mail: aleksandar.bozic@uniri.hr; aleksandar.v.bozic@gmail.com

Suradnik – Doktorand: Zvonimir Anić

Zvonimir Anić doktorand je na doktorskom studiju “Filozofija i suvremenost” na Filozofskom fakultetu u Rijeci, asistent-suradnik je na Institutu za filozofiju u Zagrebu te je trenutno visiting student researcher na Sveučilištu u Pittsburghu (SAD) kao stipendist Fulbright zaklade. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci završio je diplomski studij filozofije i povijesti 2014. godine, a 2011. godine preddiplomski studij filozofije i povijesti. Zvonimir će se u okviru projekta baviti pitanjima: 1) odnosa između objašnjenja, predviđanja i uzročnog zaključivanja u okviru bioloških i biomedicinskih znanosti; 2) odnosa između mehanizma i mehanicističkih modela kod razmatranja i definiranja mehanizama bolesti te 3) normativnih ograničenja pri upotrebi mehanicističkog rasuđivanja u svrhu dizajniranja, provođenja i predviđanja ishoda medicinskih intervencija.

E-mail: zvonimir@ifzg.hr; zvonimiranic22@gmail.com