Znanstveni skup “The ThUMB 2022 Meeting on Functions in Biology and the Biomedical Sciences” održat će se na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i online, 8. i 9. rujna 2022. Skup, koji će okupiti stručnjake u raspravi o biološkim funkcijama rezultat je istraživačkog projekta “Teorijske pretpostavke molekularne biologije” (ThUMB), financiranog od Hrvatske zaklade za znanost [šifra: IP-2018-01-3378] i projekta “Klasifikacije u biologiji i medicini” (KUBIM), financiranog od Sveučilišta u Rijeci [šifra: uniri-human-18-265]. Organizatori skupa su Zdenka Brzović i Predrag Šustar.

Program skupa može se pronaći niže.