Prvu međunarodnu konferenciju doktoranada – “Contemporary Philosophical Issues PhD”, organizirali su doktorandi Odsjeka za filozofiju, Sveučilišta u Rijeci, polaznici poslijediplomskog (doktorskog) studija “Filozofija i suvremenost”. Konferencija se održala “online”, od 18. do 23. siječnja 2021.

Na konferenciji je sudjelovalo troje članova ThUMB projekta. Zdenka Brzović bila je plenarni predavač te je održala predavanje pod nazivom: “What is Natural about Kinds: The Cases of Genes”. Vito Balorda je bio dio organizacijskog tima konferencije te je održao predavanje pod nazivom: “Molecular Biology: Origins”. Aleksandar V. Božić je održao predavanje pod nazivom: “Life as a Historical Process and the Aliveness of Proteins, Terrestrial and Otherwise”.

U nastavku preuzmite program konferencije.