Aleksandar V. Božić novi je doktorand u okviru projekta ThUMB. Aleksandar će projektu doprinijeti: 1) razmatranjem pojma života/živog, posebno u kontekstu suvremene molekularne biologije te virologije i astrobiologije; 2) istraživanjem problema demarkacije između znanosti, neznanosti i pseudoznanosti te između različitih znanosti, pored ostalog i kroz razmatranje problema oštrog razlikovanja shvaćanja znanosti kao upravljane hipotezama (hypothesis-driven) i upravljane akumulacijom podataka (data-driven).