U okviru ThUMB projetka, doktorand-suradnik projekta, Vito Balorda, boravio je na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu u razdoblju od 23. rujna do 31. listopada 2019. godine. Sudjelovao je u radu projektne grupe ThUMB suradnika Tomislava Domazeta-Loše u okviru Laboratorija za evolucijsku genetiku. Boravak je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (IP-2018-01-3378).