Predrag Šustar, Zdenka Brzović i Vito Balorda održali su izlaganja na EPSA19 konferenciji u organizaciji Europske udruge za filozofiju znanosti (European Philosophy of Science Association) koja se održava svake dvije godine. Ovogodišnja konferencija održala se u Ženevi (Švicarska) na tamošnjem sveučilištu u razdoblju od 11. do 14. rujna 2019. godine.

Zdenka Brzović izlagala je 11. rujna, a naslov izlaganja bio je: “Natural Kinds, Mind-Dependence, and the A-Word”.

Predrag Šustar i Vito Balorda održali su zajedničko izlaganje 14. rujna pod naslovom: “Explanation in Molecular Biology: The Explanatory Force of the Details.”