Voditelj ThUMB-a, Predrag Šustar, održao je predavanje na temu: “Sukob ‘velikih’ i ‘ malih’ istraživačkih projekata u suvremenoj biologiji”. Tribina je održana 11. travnja 2019. na Odjelu za filozofiju na Sveučilištu u Zadru.