Aleksandar V. Božić održao je predavanje “Philosophical problems of astrobiology” na konvenciji fantastike i znanstvene fantastike Rikon. Ovim predavanjem Aleksandar je upoznao širu publiku s problemima u filozofiji astrobiologije kojima se bavi u dijelu svojeg istraživanja u okviru projekta ThUMB. Konvencija Rikon 2022 održana je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 7. do 9. listopada 2022.

Program konvencije može se pronaći niže.

https://www.rikonrijeka.com/satnica