Profesor Justin Garson sa sveučilišta City University of New York održao je predavanje “What are mental disorders?” na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 12. rujna 2022. Gostujuće predavanje organizirano je od Odsjeka za filozofiju, Katedre za kognitivne znanosti, Hrvatskog društva za analitičku filozofiju, projekta ThUMB i projekta RAD.