Skup o funkcijama u biologiji i biomedicinskim znanostima okupio je stručnjake u debati o biološkim funkcijama u raznim biološkim disciplinama kako bi se razmijenile ideje o strukturi i mogućim prilozima zbornika o biološkim funkcijama koji će biti rezultat projekta ThUMB. Skup je rezultat istraživačkog projekta “Teorijske pretpostavke molekularne biologije” (ThUMB), financiranog od Hrvatske zaklade za znanost [šifra: IP-2018-01-3378] i projekta “Klasifikacije u biologiji i medicini” (KUBIM), financiranog od Sveučilišta u Rijeci [šifra: uniri-human-18-265]. Organizatori skupa su bili Zdenka Brzović i Predrag Šustar, a skup je održan na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i online, 8. i 9. rujna 2022.

Program skupa može se pronaći niže.