ThUMB

Theoretical Underpinnings of Molecular Biology

Kategorija

Nekategorizirano

Članak objavljen u časopisu “Studia Historiae Scientiarum”!

Članak “Reductionism Debate in Molecular Biology: Max Delbrück’s Complementarity Approach” Vite Balorde objavljen je u časopisu “Studia Historiae Scientiarum”. https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/8844

Aleksandar V. Božić izlagao je na 15. konferenciji Talijanskog društva za analitičku filozofiju (SIFA)!

Aleksandar V. Božić održao je izlaganje “Gánti’s chemoton model of the fundamental unit of life and informational vs. causal notions in biology” na 15. konferenciji Talijanskog društva za analitičku filozofiju (SIFA) naslovljenoj “Who is Afraid of Philosophy? New Challenges for… Nastavi čitati →

Aleksandar V. Božić sudjelovao je u ljetnoj školi SIFA-e “Science and Technology: Truth and other Values”!

Aleksandar V. Božić sudjelovao je u ljetnoj školi “Science and Technology: Truth and other Values” (Znanost i tehnologija: istina i druge vrijednosti) u organizaciji Talijanskog društva za analitičku filozofiju (Società Italiana di Filosofia Analitica – SIFA). Ljetna škola održana je… Nastavi čitati →

Zdenka Brzović i Predrag Šustar izlagali su na 11. europskom kongresu analitičke filozofije!

Zdenka Brzović i Predrag Šustar održali su izlaganje “How (Explanatory) Deep Are Function Statements?” na 11. europskom kongresu analitičke filozofije (11th European Congress of Analytic Philosophy) u organizaciji Europskog društva za analitičku filozofiju (European Society for Analytic Philosophy). U ovom… Nastavi čitati →

Aleksandar V. Božić izlagao je na konferenciji IUC-a Dubrovnik “Representation and Computation”!

Aleksandar V. Božić održao je izlaganje “Is living cell a computer?” (Je li živa stanica kompjutor?) na konferenciji o analitičkoj filozofiji s temom “Reprezentacija i komputacija” u Interuniverzitetskom centru Dubrovnik. U ovom izlaganju Aleksandar je razmotrio tvrdnje o tome da… Nastavi čitati →

Aleksandar V. Božić izlagao je na ljetnoj školi “Science, Values and Democracy”, na Sveučilištu u Rijeci!

Aleksandar V. Božić održao je izlaganje “The Explanation of Interspecific Altruism: the Case of Humpback Whales” na ljetnoj školi “Science, Values and Democracy” koja je u organizaciji Sveučilišta u Rijeci održana u Palači Moise na Cresu. U ovom izlaganju Aleksandar… Nastavi čitati →

Vito Balorda izlagao je na Sveučilištu u Berkeleyu!

Vito Balorda održao je pozvano izlaganje “Causal Explanation in Molecular Biology” na skupu “XV Annual Convention of the Centers for Austrian and Central European Studies” koji se je održao na Sveučilištu u Berkeleyu, Kalifornija (SAD). U svojem izlaganju Vito je… Nastavi čitati →

Aleksandar V. Božić izlagao je na konferenciji IUC-a Dubrovnik “Philosophy of Science”!

Aleksandar V. Božić održao je izlaganje “Gánti’s chemoton model and causal information” na 48. godišnjoj konferenciji o filozofiji znanosti u Interuniverzitetskom centru Dubrovnik. U ovom izlaganju Aleksandar je predstavio kemoton, model fundamentalne jedinice života, u okviru rasprave o biološkoj informaciji…. Nastavi čitati →

Vito Balorda održao je izlaganje na Sveučilištu u Alberti!

Vito Balorda održao je izlaganje “Causal Explanation in Molecular Biology” na “Central European Talks 2023” seriji izlaganja na Sveučilištu u Alberti (Edmonton, Kanada). U ovom izlaganju, Vito je predstavio uzročne strukture kao što su mehanizmi i uzročni putevi koji se… Nastavi čitati →

Vito Balorda na stipendiji na Sveučilištu u Alberti u Kanadi!

Vito Balorda, doktorand i asistent na projektu Teorijske pretpostavke molekularne biologije (ThUMB), dobitnik je stipendije Wirth Instituta sa Sveučilišta u Alberti (Edmonton, Kanada). Prestižna stipendija dodjeljuje se u trajanju od jedne godine za jednoga hrvatskog doktoranda ili doktorandicu po generaciji… Nastavi čitati →

© 2023 ThUMB — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑